Senior Park Medlov

Ne poprvé a určitě ne naposledy nám vykouzlil dne 25.4.2018, dá se již určitě říci náš pan Leo, krásnou atmosféru při „Oslavě jubilantů“ v Senior Parku Medlov. Klienti si velice pochvalují jeho osobní přístup, kdy se snaží zahrát každému co si přeje a má rád.
Tentokrát  jeho závěr s lidovkami a jen s kytarou nadchl všechny.
Děkujeme a zase příště.

Senior Park Medlov
Ing. Jana Šindelářová
vedoucí
+420 777 814 461

Zámeček Střelice

V úterý 14. 2. 2017 pořádal Zámeček Střelice pro své klienty Valentýnskou zábavu. Přijeli také klienti z dalších pobytových služeb v regionu. K tanci a poslechu hrál pan inženýr Leo Bartončík. V průběhu vystoupení byly nachystány i různé soutěže a nechybělo bohaté občerstvení. Klienti se skvěle bavili díky hudební produkci, která byla výborná. Repertoár byl obdivuhodně rozsáhlý a uspokojil bez výjimky všechna přání našich klientů. Tímto ještě jednou děkujeme panu inženýru Bartončíkovi a těšíme se na další případnou spolupráci.

Klienti a pracovníci Zámečku Střelice p. o.

Mgr. Renata Smutná
Zámeček Střelice p. o.
Tetčická 311/69
66447 Střelice

Collegium Bonum choir Silesia Opava

Co pro soubor Collegium Bonum znamenal ing. Leo Bartončík?
Bezvadný hlas, optimismus, nadšení, spolehlivost, preciznost a organizační schopnosti. Co pro mě osobně? Tahoun sboru, díky němuž jsem se mohla věnovat pouze své práci sbormistryně, aniž bych musela řešit organizaci a technické zajištění koncertů. Vždy bylo vše perfektně připraveno. Jinak moc hodný, milý člověk, obětavý člověk, který nám všem ve sboru chybí. Jsem ráda, že sbor Collegium Bonum stále propaguje, i když v něm nezpívá, a přeji si, aby mu jeho podnikavost, životní entuziasmus vydržely co nejdéle, a ať svým zpěvem dále šíří radost a pohodu tak, jako dosud.

mgr. Gabriela Onderková
sbormistryně pěveckého sboru
Collegium Bonum choir Silesia Opava

Penzion pro důchodce Rosice: Zhodnocení akce – Jarní taneční odpoledne

Dne 23. března 2016 připravili zaměstnanci Penzionu pro důchodce Rosice ve svém volném čase pro obyvatele DPS jarní taneční odpoledne. V rámci této akce jsme přijali nabídku pana Leo Bartončíka z Rosic, který předvedl svoji hudební produkcí bez nároku na honorář. Vystoupení se našim obyvatelům moc líbilo. Pan Bartončík si dokonce společně zazpíval několik písní s naší pečovatelkou Veronikou Klusákovou, což mělo obrovský ohlas.

Je velice potěšující, že se i v dnešní uspěchané době najdou lidé, kteří jsou ochotni udělat ve svém volném čase radost našim seniorům – a to zcela zdarma.

Bc. Jana Tomšíková