O mně

Jmenuji se Leo Bartončík a pocházím z Hranic na Moravě z početné hudební rodiny, ve které pozitivní a aktivní vztah k hudbě, zpěvu a vůbec umění, přechází již přes čtyři pokolení, tedy od mých rodičů přes obě dcery až  k vnučce Barunce. Jsem absolventem LŠU ve Studénce, ležící nedaleko Ostravy, na violoncello. A od roku 1976 do 1984 jsem byl aktivním hráčem Komorního orchestru v této LŠU složeného z pedagogů, převážně absolventů ostravské konzervatoře.

Svoji kapelu jsem založil již v roce 1999. Několik let se mnou zpívala moje mladší dcera Pavla. Můj repertoár (především český a slovenský) tvořím již téměř dvacet let, a to i potřebami publika a mým vkusem. Známé písně budete díky mému tenoru, formovanému dlouholetým zpíváním v Pěveckém smíšeném sboru v Bílovci (zadat na YouTube) a ve sboru Collegium Bonum choir Silesia  Opava (www.collegiumbonum.cz) v letech 1992 až 2014,  slyšet v jiné, často zajímavější podobě. V obou sborech pod vedením dirigentů : p. Karla Kostery, mgr. Gabriely Onderkové a MgA. Jiřího Šikuly jsem se ve zpěvu průběžně zdokonaloval. Všem třem patří mé poděkování. Taky zde musím ještě připomenout  svého přítele Karla Rychtara z Hrabství u Bílovce, který mně naučil pracovat se sekvencery a zvukovými moduly od fy Yamaha, a poskytnul mi do začátku této mé další hudební etapy nezbytné technické vybavení. I Karlovi patří taky mé poděkování. Do dneška udržujeme spolu dobré kontakty.

V místě svého bývalého bydliště v Bílovci a okolí, potažmo téměř po celé severní Moravě, jsem absovoval stovky zdařilých hudebních produkcí k různých příležitostem. Nyní v Rosicích a okolí vystupuji  od května 2015 taky pro seniory v různých jejich zařízeních, včetně vystupování pro obyvatele střelického Zámečku. V galerii fotografií jsou umístěny momentky z těchto akcí. V Rosicích jsem se tímto vystupováním zapojil do projektu „Zdravé město Rosice a MA21“ v galerii udržitelného rozvoje – Město přátelské seniorům – zapojíte se ? Pro rosické seniory jsem v loňském roce vystupoval bez nároku  na honorář. Nejen můj hlas, ale i živá hra na kytaru, podporovaná kvalitními hudebními podklady, vkládají do mnou interpretovaných skladeb pozitivní energii, která na publikum působí. A to vše s příjemným zvukem moderního technického vybavení. Této velké skupině našich spoluobčanů přináším svým zpěvem a hudbou hodně radosti a pohody.

Rosice 15.3.2017

V dubnu tohoto roku jsem se zapojil do projektu „Implementace politiky stárnutí“ vytvořeného v loňském roce pro Jihomoravský kraj. Krajskou koordinátorkou je paní Dana Žižkovská z brněnské pobočky MPSV v Brně-Řečkovicích a Mokré Hoře.

Rosice 2.5.2018

 

opis emailu z 16. 5. 2018 :

Dobrý den pane Bartončíku,

10. 5. jsem měla na semináří k dispozici a volnému rozebrání Vaše vizitky, stejně jako další propagační materiály. Myslím, že mi zůstalo, tak pět vizitek. Účastníci semináře byli především vedoucí Klubů seniorů. Věřím, že se Vaše iniciativa setká s jejich potřebou. To Vám ze srdce přeji.

S pozdravem

Dana Žižkovská

koordinátorka pro Jihomoravský kraj projektu „Implementace politiky stárnutí“,

odbor rodinné politiky a politiky stárnutí

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha2

detašované pracoviště : 621 00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Terezy Novákové 62a

www.mpsv.cz

Rosice 16.5.2018