Ohlas na mé vystoupení na farní zahradě dne 10. 6. 2018

Rosická farní zahrada je otevřená veřejnosti. Pozvánka v květnové Rose strávit báječné odpoledne přilákala dospělé i děti v hojném počtu. Hudba skvěle hrála, dospělí i děti si mohli užít nafukovací hrad a opékání na ohni splnilo sliby z pozvánky. Odpoledne a podvečer uzavřela prezentace s vyprávěním o životě rodiny ve španělském Madridu. Jak je to možné, když Rosice skrápěl déšť?

Na 10. 6. 2018 od 16:00 v neděli byli všichni „rosičáci“ pozváni za pomoci ROSY na farní zahradu. Přípravy programu i rekvizit probíhaly již týdny předem a nic nenasvědčovalo tomu, že by se cokoliv nemělo povést.

Ale počasí, to je prevít. Ač na začátku týdne předpověd slibovala slunnou neděli, mohli jsme se přesvědčit, že každým dnem se předpověď měnila k horšímu.

Déšť nás skrápěl v době příprav již hodinu a půl před ostrým startem.

Nechtěli jsme si připouštět žádný neúspěch – v tom nám vydatně pomohlo výtečné farní zázemí a velká životní zkušenost Leo Bartončíka a jeho Leomaxbandu, všestranného hudebníka a interpreta, který si pro vhodné umístění své profesionální aparatury vybral nejlepší chráněné místo – prostornou garáž s orientací na symbol Rosic, kapli nejsvětější Trojice. Hudebník použil svou silnější aparaturu vhodnou do exteriérů, a to komplet IBIZA Sound 2 x 320 W od německé firmy Elektronic –star. Hudební aparatura mu fungovala po celou dobu bez problémů. Báječná akustika bobravského údolí umožnila, aby si  hudební odpoledne s námi vychutnali i lidé z Pendrova a nové zástavby na trojickém kopci.

Jako velmi zdařilé se ukázalo skrýt skákací hrad přímo uvnitř bývalých stájí, v místě současného příležitostného divadla, oratoře nebo skautské klubovny. Nafouknul se až ke stropu, vyplnil většinu volného prostoru, ale děti (i rodiče) byly nadšené! Venku slota, uvnitř teplo a zábava.

Pozvolný rozjezd s deštivou kulisou a hudebním rockenrollem nás vtáhnul do dění. Leo nám svým živým zpěvem vléval krev do žil. Žánr střídal žánr a každý dostal, na co měl „chuť“ .

Poděkování si zaslouží všichni, kdo zajišťovali občerstvení, protože se toho snědlo a vypilo hodně. J Zároveň si každý mohl přinést i svoje pochutiny, buchty, špekáčky a jiné dobroty.

A když se v podvečer rozsvítilo nad Rosicemi slunce, už nechybělo zhola nic.

Oheň plápolal, špekáčky voněly, hudba hrála a lidi se měli báječně.

Večer zakončila cestovatelská přednáška rodiny Lokajových, kteří strávili s dětmi tři měsíce v Madridu. Jejich postřehy, fotografie i videa, jak se v hlavním městě Španělska žilo 4členné rodině, jak mohli trávit volný čas, zážitky příjemné i nečekané, obohatily přítomné v zaplněné „posluchárně“ na faře. Jistě některé dobré a osvědčené myšlenky navrhneme realizovat i pro Rosice. Večer se nachýlil a po deváté jsme se rozešli ke svým domovům.

Děkuji všem, kteří prokázali odvahu přijít i přes nedobré vyhlídky počasí, všem, kteří se podíleli na přípravě, hladkém chodu farního odpoledne a svou účastí přispěli k dobré náladě každého z nás.

Zvláštní poděkování patří hudebníkovi, panu Leo Bartončíkovi, za jeho zápal a mimořádný výkon, kterým nás celé odpoledne a večer doprovázel zcela bez nároku na honorář.

Petr Vybíral, organizátor.